.
Festival

Athénský zahradní festival přináší nejen jedinečnou možnost užít si athénských městských zahrad, ale je také příležitostí poznat je jako místa, kde dochází ke sdílení názorů a zkušeností, k boření stereotypů prostřednictvím kulturních aktivit (čtení, tance či hudby) a k objevování inovativních řešení místních i evropských problémů souvisejících s naší budoucností. Festival přináší nový pohled na soudobé Řecko. Poukazuje na otázky sociálních hodnot, udržitelnosti, digitální transformace, architektury a na postoje, které k nim společnost zaujímá.

Spolupráce mnoha partnerů a mezinárodních hostů je příležitostí k propojení všudypřítomné athénské diverzity s prostory využívanými po generace jako místa k vedení dialogů, které se nyní stanou dějištěm různých workshopů a debat.

Program

Kdo jsme?

Co je EUNIC?
EUNIC – European Union National Institutes for Culture – je evropská síť národních kulturních institutů zapojených do místních kulturních vztahů a propagujících jazyky EU. Společně s místními partnery podporuje evropskou kulturní spolupráci svou sítí 132 klastrů ve více než 100 zemích po celém světě.