.
Festiwal

Ateński Festiwal Ogrodowy pragnie dać każdemu obywatelowi niepowtarzalną okazję do przejęcia miejskich ogrodów w celu dzielenia się poglądami, wiedzą, walki ze stereotypami dzięki działaniom kulturalnym (np. czytanie w plenerze, kultura, taniec, muzyka) oraz poprzez odkrywanie innowacyjnych rozwiązań w kwestiach lokalnych i europejskich związanych z przyszłością naszego zycia (wartości społeczne i włączenie społeczne, transformacja cyfrowa, architektura, zrównoważony rozwój).

Dzięki współpracy z wieloma lokalnymi partnerami i europejskimi goścmi będzie to okazja do połączenia różnorodności Aten wokół miejsc transgeneracyjnych wykorzystywanych jako przestrzenie do dialogu oraz do zapewnienia wymiany umiejętności, wymiany międzykulturowej, a także budowania potencjału poprzez warsztaty i debaty.

Program

O nas

Co to jest EUNIC?
EUNIC – Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej – to europejska sieć organizacji zajmujących się kontaktami kulturalnymi i promocją języków UE. Wraz z lokalnymi partnerami promuje europejską współpracę kulturalną w ponad 100 krajach na całym świecie za pomocą sieci 132 klastrów.