Το
Φεστιβάλ

Το Athens Garden Festival φιλοδοξεί να αποτελέσει για κάθε πολίτη μία μοναδική ευκαιρία οικειοποίησης των κήπων της πόλης, με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων, αλλά και την καταπολέμηση των στερεοτύπων μέσω του πολιτισμού (υπαίθριες αναγνώσεις, χορευτικά και μουσικά δρώμενα) και της ανακάλυψης καινοτόμων λύσεων σε τοπικές και ευρωπαϊκές προκλήσεις που αφορούν το μέλλον του τρόπου ζωής μας (κοινωνικές αξίες και συμπερίληψη, ψηφιακή μετάβαση, αρχιτεκτονική, βιωσιμότητα).

Χάρη στη συνεργασία με τοπικούς και ευρωπαϊκούς εταίρους, θα αποτελέσει αφορμή για συγκέντρωση του ετερόκλητου αθηναϊκού κοινού γύρω από τόπους διαγενεακής συνάντησης που μετατρέπονται σε χώρους διαλόγου, με σκοπό τη μετάδοση δεξιοτήτων, τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές και την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από εργαστήρια και συζητήσεις.

Πρόγραμμα

Ποιοι είμαστε;

Τι είναι η EUNIC;
Η EUNIC (Ένωση Μορφωτικών Ινστιτούτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) είναι το δίκτυο εθνικών ή επίσημων πολιτιστικών οργανισμών χωρών της ΕΕ που εκπροσωπούν τις πολιτιστικές και μορφωτικές σχέσεις των χωρών τους με άλλες χώρες και προωθούν τις εθνικές γλώσσες της ΕΕ. Σε συνεργασία με τοπικούς εταίρους, μέσω ενός δικτύου 132 παραρτημάτων, προωθεί την πολιτισμική συνεργασία σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλον τον κόσμο